1. Relatoriu Sesta Bazika-versaun final_10 Janeiru 2021
 2. Relatorio  Deskobrementu Implementasaun Fundu Agregadu Familiar iha Ambitu Prevensaun  COVID-19

 3.  RELATORIU DISKUSAUN MESA REDONDA, 19-Jun-2012
 4. Corruption Perception Survey 2011
 5.  Relatoriu  Monitorizasaun Ba Movimentu Veíkulu Estadu No Utilizasaun Seña Kombustível
 6. Tetun – Final Report Baseline Survey CAC  2020
 7. RELATORIU-ESTUDU-ARRENDAMENTU-TINAN-2017

RELATORIU ANNUAL CAC 

 1. RELATORIO ANNUAL CAC 2010
 2. RELATORIO ANNUAL CAC 2011
 3. RELATORIO ANNUAL CAC 2012
 4. RELATORIO ANNUAL CAC 2013
 5. RELATORIO ANNUAL CAC 2014
 6. RELATORIO ANNUAL CAC 2015
 7. RELATORIO ANNUAL CAC 2016
 8. RELATORIO ANNUAL CAC 2017
 9. RELATORIO ANNUAL CAC 2018
 10. RELATORIO ANNUAL CAC 2019
 11. RELATORIO ANNUAL CAC 2020
 12. RELATORIO ANNUAL CAC 2021