CAC-Parlamentu Nasional Organiza Diskusaun Meza Redonda kona-ba Deklarasaun Rikusoin

Komisáriu Adjuntu Komisaun Anti-Korrupsaun José António de Jesus das Neves halo aprezentasaun kona-ba importansia no oinsa atu trasa lei kona-ba deklarasaun rikusoin. Dili/15/11/2012.

Partisipante sira iha diskusaun meza redonda ba daruak.

Permanent link to this article: https://cac.tl/2012/11/cac-parlamentu-nasional-organiza-diskusaun-meza-redonda-kona-ba-deklarasaun-rikusoin/