Category: Anunsiu

Avizu Tenderizasaun Tinan 2018

AVIZU RFQ 19-2-2018

Permanent link to this article: http://cac.tl/2018/02/avizu-tenderizasaun-tinan-2018/

Avizu Prolonga Loron ba Kotasaun

Avizu Prolonga RfQ 101 Rehabilitasaun Moru CAC

Permanent link to this article: http://cac.tl/2014/06/avizu-prolonga-loron-ba-kotasaun-3/

Rezultadu lista admitidu (passa) ba Izame saude, iha area Investigasaun

Lista Kandidatura

Permanent link to this article: http://cac.tl/2014/06/avizu-rezultadu-rfq-foun-no-re-tender-juli-2014/

Lista rezultadu seleksaun dokumentus ba Vaga Investigador

Lista rezultadu seleksaun dokumentus Vaga Investigador

Permanent link to this article: http://cac.tl/2014/05/avizu-rfq-fulan-maiu-tinan-2014/