Featured Stories

Komisariu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC), Adérito de Jesus Soares sai orador importante iha Workshop organiza husi Ministeriu Edukasaun iha Sentru Konvensaun Dili, ohin 24 Setembru 2012.

by

Previous postCAC-PNTL Asina Akordu Koperasaun Next postCAC Pays a Courtesy Visit to the National Parliament

Popular

Komisariu Komisaun Anti Korrupsaun (CAC), Adérito de Jesus Soares sai orador importante iha Workshop organiza husi Ministeriu Edukasaun iha Sentru Konvensaun Dili, ohin 24 Setembru 2012.